Home

Gépjármű használati megállapodás minta

Gy ./ . GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS. Amelyet megkötöttek aszerződő felek(továbbiakban: Felek)aMunkavállaló részéreamunkakörének ellátásával összefüggésben biztosított gépjárműhasználat tárgyában........ évhó napján szám alatt kiadott értesítésben foglaltak alapján. A MÁv Magyar Államvasutak Zrt képviseletében eljáró Letölthető gépjármű kölcsönadási szerződés minta szerkeszthető pdf formátumban: hatályos gépjármű használati engedély (magyar és angol-magyar kétnyelvű) Engedély más tulajdonát képező személygépkocsi használatára LICENCE FOR THE USE OF CAR OWNED BY SOMEONE ELSE Ezúton engedélyezem az alább felsorolt személy(ek)nek, hogy használják a tulajdonoma Gépjármű kölcsönadási szerződés minta (letöltés: pdf) Letölthető gépjármű kölcsönadási szerződés minta szerkeszthető pdf formátumban: hatályos gépjármű használati engedély (magyar és angol-magyar kétnyelvű) 4. A kölcsönbevevő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 5. A gépjárművet csak a Kölcsönvevő vezetheti. 6

Gépjármű kölcsönadási szerződés minta (letöltés: pdf

Meghatalmazás gépkocsi használathoz: Meghatalmazás

Megbízási szerződés mint

  1. t. Használatba vevő. között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: A szerződő Felek megállapítják, hogy közösen pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány felé. pályázat
  2. Kölcsönadó a következő napon és időpontban adja át a járműhöz tartozó okmányokat a kölcsönvevőnek: Lender gives the Borrower all documents pertaining to the vehicle on the following day and time
  3. t sajátosságait figyelembe véve, a

A szerződésnek tartalmaznia kell azt a kitételt is, hogy amennyiben a kölcsön vevő autó használata alatt bekövetkező minden eseménnyel kapcsolatban vállalja a felelősséget. Gépjármű kölcsönadási szerződés formanyomtatvány letöltése, autó-motor esetén is oldalunkon. Szükség esetén jó, ha kéznél van egy. Együttműködési megállapodás a MÁV Zrt. munkaválalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcslatokról. Hatályos 2018. szeptember 21-től. Megtekinthető ITT Nyomtatvány minták. A listán szereplő nyomtatvány minták ingyenesen letölthetők és szabadon felhasználhatók. Valamennyit legjobb tudásunk szerint és teljes gondossággal készítettük el. Az esetleges hibákért, illetve a nyomtatványok használatából eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget

Használati Megállapodás Minta. Okiratminták. Közös tulajdonjózsef attila dunánál elemzés ú ingatlan hasznátakaréknetbank lat-megosztásáról szóló megforma 1 monaco futam állapodás (minta) KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLAN . HASZNÁLATÁNAK MEGOShonor 8 akkumulátor ZTÁSRÓL SZÓLÓ . MEGÁLLAPODÁS A megoldások közé sorolható a társasház-alapítás, illetve a használati megállapodás kötése. Javasolt írásbeli használati szerződést készíteni, amely részletesen tartalmazza, hogy az ingatlan mely része tartozik az egyes tulajdonosok kizárólagos használatába, és melyik területek közösek (például a gépjármű. Egy friss bírósági ítéletben megállapításra került, hogy amennyiben a felek szerződéséből nem tűnik ki, hogy egybehangzó akaratnyilatkozattal megállapodtak a versenytilalmi korlátozás ellenértékében, versenytilalmi megállapodás nem jött létre, így arra az érvénytelenség jogkövetkezményei nem irányadóak Ezen megállapodás a gazdasági, műszaki, igazgatás területén dolgozókkal nem köthető. Rendkívüli munkára nem vehető igénybe - a nő terhessége megállapításától a gyermeke egy éves koráig, - a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egy éves koráig A munkáltató azt is megteheti, hogy - a jogszabályi kötelezettséget kivéve - a gépjárművel történő munkába járás költségtérítését nem engedélyezi. 5. A dolgozói nyilatkozat. Gépjárművel történő napi munkába járás/hazautazás esetében az Szja tv. 25.§ (2) bb) szerinti 9 Ft/km adómentes költségtérítés.

Meghatalmazás gépjármű használatára mint

A Módtv. alapján a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos, üzleti célú használata esetén elszámolható általános személygépkocsi-normaköltség 9 Ft/km-ről 15Ft/km-re emelkedik 2017. január 1-jétől A gépjármű-kereskedésekben használt gépjármű vásárlása esetén is bevett gyakorlat az átírás ügyintézésének az új tulajdonostól történő átvállalása. Használt gépjármű vásárlása magánszemélytől. Használt jármű vásárlása esetén először célszerű ellenőrizni a kiszemelt gépjármű adatait Author: Pára Tímea Last modified by: Keszey Judit Created Date: 4/16/2010 6:42:36 AM Other titles: Munka1 Munka2 Munka3 Munka1!Nyomtatási_terüle kizárólagos használati megállapodás 2017-10-15 Közös tulajdon, Polgári jog,mikor jár a végkielégítés Ügyvédspagetti alap válaszol használati jog, használati rend, kizárólagos használati megállapodás, osztatlan közös tulajdon Osztatlan közös udvarban fejezd be lakom. 4 házrész van, mi leghátul lakunk

Nyomtatványok alkalmazása. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 1479/2011.(XII. 23.) Korm. határozat értelmében a honlapon a nyílt formátumú dokumentumok és nyomtatványok alkalmazására került sor.. Ha nem tudja megnyitni a nyomtatványokat akkor az alábbi linket -> nyílt formátumú dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztató megnyitva, tájékozódhat és egyben. Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építmény-, telekadó, magánszemély kommunális adója) Közterület-használati kérelem; A gépjármű használatba adásának igazolása várakozási hozzájárulás kiadásához MRSZ_Gépjármű használati szabályzat: SZMSZ_2019.11.14. 24 A. Együttműködési megállapodás minta 2019 A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk. Ismerje meg tájékoztatónkat arról, hogy milyen sütiket használunk,. Használati megállapodás tartalma Használati megállapodás írásakor mindig szem előtt tartom a hitelintézetek által közzétett használati minta tartalmát, hiszen, ha valamelyik tulajdonostárs meg szeretné terhelni a saját tulajdoni hányadát, akkor a hitelintézet az abban foglalt kritériumoknak megfelelő használati.

A legtöbb magyar számára nem ismeretlen téma valamilyen vagyontárgy, leggyakoribb esetben egy lakás vagy egy gépjármű bérlése. Bármilyen ingatlant vagy ingóságot veszünk bérbe, a határozott, ritkábban határozatlan idejű bérleti szerződés rögzíti a bérlés időtartamát, illetve annak keretfeltételeit PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MINTA Tartalomjegyzék. 1. Általános szabályok 5. 2.3. Bankkártya használata 15. 2.4. Pénzforgalmi számlakezelés kincstári számla esetében 17. 2.5. Kincstári kártya használata 21 a gépjármű forgalmi rendszámára kiadott kártyával végezheti Válogatott Okirat - Letölthető iratminták linkek, Okirat - Letölthető iratminták témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi.. Cégautó szabályzat minta kapcsolatos kérdések kezelésére Üzemanyagmegtakarítás, magáncélú használat, futásteljesítmény, felelősség, üzemanyag-fogyasztási norma, elszámolások és még sok minden más a költségről szóló bizonylatot kiállították vagy amely napot az útnyilvántartásba a gépjármű.

Meghatalmazás minta. Az oldalról letölthető az általános meghatalmazás minta. A legtöbb helyen elfogadják, de vannak olyan cégek, intézmények ahol csak a saját nyomtatványukat fogadják el. Ebben az esetben tőlük el kell kérni a megfelelő formanyomtatványt, és azt kell használni Adatok, információk, letölthető nyomtatványok . Gépjárm. ű. adó . Az adó alanya . A gépjárműadót a gépjármű azon üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa) köteles . megfizetni, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa. Tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek közül egyik sem tesz eleget.

Jogkövető - Letölthető szerződésminták gyűjtemény

Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd » Letölthető dokumentumo

Gépjármű üzembentartói szerződés minta 2021 letöltés

Felhasználói hozzáférések Felhasználó: a Látogató, a Korlátozott hozzáférésű Adózóna-előfizető és a Számviteli iratminták és szabályzatok előfizetője. Látogató: a Számviteli iratminták és szabályzatok oldalának jogosultsági szintet nem kapó felhasználói A jelenléti ív dokumentálja, hogy a munkáltató bizonyítható módon betartja a rendes és a rendkívüli munkaidőre, a pihenő időre vonatkozó szabályokat, illetve hogy a munkavállaló részére biztosított juttatások ezekkel összhangban kerültek megállapításra és kifizetésre Nyomtatványok. nyomtatványok. cím. letöltés. Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály. Adatkezelési tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.

A gépjárművek megfelelőségének megállapítása, a taxiállomás-használati megállapodások megkötése, a taxiállomás-üzemeltetési szolgáltatási díj beszedése, a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 16. szám alatti ügyfélszolgálati irodában és gépjármű vizsgáló állomáson történik 2018.07.26. Tájékoztató a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adókötelezettségéről. 1. A termőföld haszonbérletére kötött megállapodással érintett felek változásának adójogi következménye. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1 pénz kölcsönadási megállapodás minta. Szeretnék kölcsönt felvenni. Legutóbbi kérelmező: Rebeka, Baja Rebeka ma 150 000 Ft igényelt. Az online kölcsön előnyei. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 2015/1. félévi gépjármű használati adatok (2015. július.

Utazási utalvány tájékoztató és minta , 299. Előzőek miatt célszerűnek tartjuk, hogy a gépjármű kárbejelentést egységesen egy központi. Súlyos személyi sérülés kárrendezése során a baleseti kártérítési megállapodás minta használata nem célszerű! Magas kártérítést nem sablon Magán célú használat: Ha bármely körülmény, vagy dokumentum (így különösen a gépjármű tárolási helye, illetve az irányadó belső szabályzat, útnyilvántartás, stb.) alapján megállapítható, hogy az egyházi gazdálkodó szervezet tulajdonát képező gépjárművet magánszemély - akár állandó, akár eseti.

a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról. szolgálati jármű fedett célú használata: a minisztérium kivételével a belügyi szervek közötti megállapodás esetén a szolgálati járművet igénybe vevő belügyi szerv vezetője. hagyja jóvá. (2) A szolgálati jármű cseréje esetén a 8. melléklet szerinti engedélyt. Közterület használati engedély kérelem [MINTA] Thread starter dzsono. A közterület használati engedély kiadásának hatósági jellegét az is alátámasztja, hogy a jogviszonyban egy alá-fölérendeltség figyelhető meg, azonban a polgári jogban a mellérendeltség a jellemző, amely a Rendeletből egyáltalán nem olvasható k

Gépjármű használati Szabályzat. TESTNEVELÉSI EGYETEM Gépjármű használati Szabályzat 2016.02.25. A Szenátus elfogadta a 16/2016.(II.25.) számú határozatával. 2017. május 25 ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító . Részletesebbe A téma az egyéni vállalkozók gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolásával foglalkozik. A költségelszámolás gyakorlata eltérő saját-, illetve nem saját tulajdon esetén, de ugyanígy más előírások vonatkoznak a kizárólag üzemi célú használatú eszközökre, és azokra, amelyeket magáncélra is használnak 2015. évi adatok: 2015./2. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. július 22.) 2015./1. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. áp.. Szeptember 11 Terrortámadás. 2001. szeptember 11-én történt a terrortámadás New Yorkban, amikor két repülőgép, az első helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, a második 17 perccel később becsapódott a WTC egyik épületébe. Azóta nagy sok minden változott az e.. 6. konténermegrakási bizonyítvány (kitöltött minta), 7. multimodális veszélyes áru okmány (kitöltött minta), 8. hatályos multilaterális megállapodás; d) felszerelések és személyi védőeszközök a feladatok végrehajtásához: 1. legalább 2 db szabványos kerékkitámasztó ék

Mi az a kölcsönadási szerződés? Gépjármű kölcsönadási

használati minta rovatokban); Locarnói Megállapodás sze-rinti osztályozás (formater-vezési minta rovatokban) UPOV-kód (növényfaj-ta-oltalmi rovatokban) (53) növényfajta fajtaneve (54) a találmány, illetve a szabad-alom címe, a növényfajta faj-neve, latin neve, a használati minta címe, a formatervezési minta megnevezés 2013. évi adatok: 2013/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. november 07.) 2013/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. augu.. A gyermek érzelmi, szociális és kommunikációs fejlődése. 6. A bölcsődei tevékenységekkel kapcsolatos megfigyelések. 6.1. A tanulással kapcsolatos észrevételek. 6.2. A gondozással kapcsolatos észrevételek. 6.3. A játék tevékenységgel kapcsolatos észrevételek

Az elektromos gépjármű töltőállomások telepítéséhez a két-két parkolóhelynyi terület térítésmentes használatát kéri az e-Mobi Nonprofit Kft. Városunkban a parkoló használat mindenhol ingyenes. A közterület használatról szóló hatályos rendelet a töltőállomások telepítését nem szabályozza A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: - A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok. 2007. évi. Meghatalmazás minta 2021: magánszemély részére vagy céges ügyintézéshez 2021-ben Kölcsönszerződés minta 2021: pénz kölcsönadási szerződés magánszemélyek. (gy.á.): Céges autóval külföldre - 2005 Az Útikalauz Olvasókönyvében merült fel a kérdés, hogy milyen igazolást kell vinni, ha valaki céges autóval megy.

Autó adásvételi szerződés minta 2021: használjon a jogszabályoknak megfelelő gépjármű adásvételi szerződést 2021-ben! Ha Ön el akarja adni autóját, vagy gépjárművet venne, akkor tisztában kell lennie azokkal a változásokkal, melyek 2021-től lépnek életbe. Portálunkról gépjármű (autó, motor, tehergépkocsi, utánfutó) adásvételi szerződés minta 2021. Ebből következően a használat jogának az átengedése is csak akkor vezet üzembentartói változáshoz, ha azt a nyilvántartásba bejelentették és bejegyezték. Lásd még a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényt

Bérleti szerződés mint

Saját gépjármű üzleti célú használata - Minősített

Gépjármű kölcsönadási szerződés 2016 minta - Autó kölcsönadási szerződés. Jelenléti ív 2016 minta - Nyomtatható jelenléti ív letöltése a 2016-os évre. Meghatalmazás minta 2016 - Általános meghatalmazás minta letöltés 2016. Teljesítés igazolás minta 2016 - Letölthető teljesítés igazolás minta 2016-ban Gépjármű adásvételi (hasznaltauto.hu) gépjarmű-adásvételi-szerződés Gépjármű adásvételi szerződés 2017 Gépjármű adásvételi szerződés minta Gépjármű adásvételi szerződés minta (motorkerékpár) Gépjármű adásvételi (tulajdonváltás) Gépjármű adás-vétel szerződés Gépjármű bérleti szerződés. Bérprogramból kinyerhető nyomtatványok mintái. Bérügyi nyomtatványok. Bérkarton. Letiltás karton. Bértételenkénti lekérdezés (Erzsébet utalvány) Adókedvezmények listája. Számfejtési lapok (bérlap) Hóvégi fizetési jegyzék (bérjegyzék) Hóvégi aláíró jegyzék Gépjármű adó : 60600187-11012847 Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról. Kérelem gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás jelentéséhez. Kérelem közterület-használati engedélyhez. Fakivágási engedély iránti kérelem/bejelentés

A megállapodás előzményei, körülményei, célja: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók. Testnevelési Egyetem Gépjármű használati Szabályzat A Szenátus elfogadta 37/2019. (V. 30számú határozatával.) a Adásvételi szerződés minta. Gépjármű adásvételi szerződés. 2010. január 1-től újból változtak a gépjármű adásvételi szerződés formai követelményei. Az okiratnak teljes bizonyító erejű -nek kell lennie. A nem megfelelő formanyomtatványt az okmányiroda vissza fogja utasítani Együttműködési megállapodás - MINTA Author: piros.ildiko Last modified by: NagyBeata Created Date: 4/15/2015 5:58:00 AM Company: ESZA Kht. Other titles: Együttműködési megállapodás - MINTA Gépjármű kölcsönadási szerződés minta (letöltés: pdf) Ez azt jelenti, hogy ha a tulajdonos (vagyüzembentartó) átengedi az autót akár száz méter erejéig egy barátjának vagy családtagjának, kölcsönadási szerződést kellene kötnie, azaz a járművet átvevőnek rendelkeznie kellene használati engedéllyel

8. napirend Gépjármű használati Szabályzat módosítás

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 2. számú melléklet, amely a Megrendelő által összeállított Vállalkozó mentesül a helyettesítő gépjármű(vek) műszaki követelményeire vonatkozó előírások alól, ha az azonos műszaki követelményeknek megfelelő gépjármű(ve)k (pl. WC használat. Letölthető nyomtatványok - Debreceni Egyetem, Lakásbizottság. KÖZGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG. Pénzügyi és Adóügyi Főosztály nyomtatványai. Utolsó frissítés dátuma. Előlegbekérő okmány kiállítást kezdeményező lap. 2015.07.03 ENGEDÉLYKÉRÉS HIVATALI GÉPJÁRMŰ VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ. Ez azt jelenti, hogy a gépjármű adásvételi . Eseti meghatalmazáshoz nyomtatvány minták. A nyomtatványok használata nem kötelező, csak ajánlott. Személyi használatra irányuló gépjármű vezetési engedély : általános személyi Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező Polgármester gondoskodik az eltemetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről

rendszámú gépjármű tulajdonosa, illetve üzemben tartója, a továbbiakban úgyis, mint felszólító levél valamint a 3.7. pont szerinti részletfizetési megállapodás minta tervezetét - Amennyiben a részletfizetési megállapodás szerinti futamidő a kezelési idő eltelte után jár le A gépjármű adásvételi szerződés megalkotása első pillantásra nem tűnik bonyolultnak, ám ha nem felelünk meg bizonyos tartalmi kritériumoknak, akkor a szerződés nem lesz érvényes. Az alábbiak szerint elkészített gépjármű adásvételi minta szerződés érvényes lesz, amennyiben az eladó és a vevő is aláírja két. I. melléklet: Támogatási szerződés - minta közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az Gépjármű beszerzése. Pályázati Útmutató GVOP-2005-2.1.1. Kis- és középvállalkozások m. Kiküldetési rendelvény minta 2021: a kiküldetés elszámolása és a napidíj megállapítása 2021-ben. Belföldi és külföldi kiküldetés esetén kiküldetési rendelvény 2021 nyomtatványt kell készíteni, majd az utazás után a kiküldetést el kell számolni a hatályos jogszabályok szerint. Mindent megtudhat oldalunkon a 2021-es előírásokról, mely a kiküldetésre vonatkozik

Gépjármű kölcsönadási szerződés 2019/2020 nyomtatvány

¢ Gépjármű használati szabályzat; ¢ Belső ellenőrzési szabályzat; 4.MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK, SZAKMAI . SEGÉDLETEK ¢ A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai - módszertani levél 1999. ¢ A bölcsőde kertje, az épület külső kapcsolatai - BOMI 1986 Kárfelvételi jegyzőköny minta - elemi kárról. SZÁMVITEL. A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 6. § (6) bekezdés c) pontjában és (10) bekezdésében foglaltak, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában, 49/B. § (20) bekezdés b) pontjában és (24.

Megállapodások - Pályavasúti Dolgozók Szakszervezet

A dokumentum letöltése előfizetéshez kötött. Ön nem jogosult a dokumentum letöltésére. Fizessen elő! A HR DOC SHOP dokumentumainak korlátozás nélküli letöltése 9900 Ft + áfa éves előfizetési díjhoz kötött 3.5. A jogosultnak a magáncélú használat költségeinek térítését érintő kötelezettség-vállalását a 4. számú melléklet szerinti Megállapodás rögzíti és támasztja alá. 16. 4.2. A telefonok használata során ügyelni kell a (önkormányzati, hivatali, intézményi) vagyon védelmére

2010. január 1-től újból változtak a gépjármű adásvételi szerződés formai követelményei. Az okiratnak teljes bizonyító erejű -nek kell lennie. A nem megfelelő formanyomtatványt az okmányiroda vissza fogja utasítani. Megszűnik tehát a saját gyártású adásvételi lapok használata, érdemes megfelelő mintát keresni pénz kölcsönadási megállapodás minta. Szeretnék kölcsönt felvenni. Legutóbbi kérelmező: František, Praha Pan František Ma 23:16-kor igényelt 4000 [mena]-t. Hogyan szerezzen kölcsönt 3 lépésben. 1 . Adja meg adatait az űrlapon. Adja meg adatait és a kölcsön paramétereit. A kérelem kitöltése nem kötelezi semmire 4893-113357-39753-113363-content-113364-text-l3Amennyiben 2020-ban az utolsó esedékességű havi lízingdíj (törlesztő részlet) vonatkozásában - nyilvántartásunk szerint - igénybe vette a Moratórium 1 szerinti fizetési haladékot, akkor a szerződése vonatkozásában a fizetési haladék továbbra is beállításra került 2021.01.01-ét követően