Home

Materialista ellentéte

A materializmus filozófiai irányzat, amely a filozófia alapkérdésében abból indul ki, hogy az anyag, a természeti-társadalmi objektív lét, a létező valóság az elsődleges. A tudatot, a gondolkodást az anyag, az anyagi folyamatok által meghatározottnak tartja. A materializmus ellentéte az idealizmus, amely az embertől független szellemi lényt, istent, vagy emberi szellemet. Feuerbach. A materialista és az idealista szemlélet ellentéte: 13: Az ideológia egyáltalában, jelesül a német ideológia: 13: Feuerbach: 13: Az ideológia egyáltalában, sajátlag a német filozófia: 19: Történelem: 36: A tudat termeléséről: 36: Az érintkezési forma termelése: 75: Az állam és a jog viszonya a tulajdonhoz. a materialista dialektikára, nemcsak nehéznek, hanem érthetetlennek, felfoghatatlannak is tekintik azt. Ezek hibája — képletesen kifejezve — abban van, hogy a fáktól nem látják vagy nem akarják látni az erdőt. A materialista dialektika jellemző sajátossága és igen fontos vizs Materiális ellentéte. értelmi, észbeli, gondolati, intellektuális, mentális, pszichikus, szellemi. lelki, pszichés, pszichikai, spirituális, szellem

A materialista világnézettel rendelkező emberek a materialista tudósokat nem ellenőrzik tudományosan, mert hinni akarnak nekik. Mi kreacionisták pedig könnyedén cáfoljuk őket. jan. 12. Az anyag ellentéte a tudat, vagy más összefüggésben a transzcendencia lehet A fejlődést az ellentétek harca és egysége eredményének tekinti. Materialista változata az eszméket a valóság folyamatai tükröződéseként írja le. Eszerint a megismerés szubjektív dialektikája a valóság objektív összefüggéseit tárja fel, így a dialektika és a logika egységet alkot. A dialektika ellentéte a metafizika

Materializmus - Wikipédi

A transzcendencia ellentéte az anyagi gondolkodás vagy a materialista nézet, a világi, szűklátókörű, földhözragadt felfogás. A transzcendencia ellentéte a szintén latin eredetű immanencia is. A transzcendentális szó értelmezésében segít az immanencia jelentésének értelmezése Materialista emberkép Kevés olyan tudományterület van, ami annyira materialista lenne, mint a közgazdaságtan. (Zsolnai László szerint a biomedicina is nagyon az, amit biotechnológusként csak megerősíteni tudok.) Pedig ez nem igaz. A spiritualitásnak a materializmus az ellentéte, a racionalitásnak pedig az irracionalitás. De. Ellentéte a dualizmus, mely két, vagy a pluralizmus, mely több szubsztanciát feltételez. A monizmus alapján a mindenségen belül az összes létező, anyagi és szellemi természetű egyaránt egységbe vonva, ugyanazon világegység részeként értelmezendő. Az istenség és az emberiség végső soron egyneműnek, azonosnak vehető

Feuerbach. A materialista és az idealista szemlélet ellentét

  1. t írta:a dialektikának a fejéről a talpára állítása, vagyis az idealista dialektikában ő materialista dialektikát próbált csinálni, azaz nem az eszme, hanem a valóság mozgásából indult ki
  2. t amely azt teljes.
  3. A «materializmus» és «idealizmus» ellentéte elsősorban a folozófiában szerepel, de a vitázók ritkán álltak filozófiai alapon. A vita tulajdonképpeni tárgyát a tünő tizenkilencedik század vezető eszméi iránti beállítottság képezte. Az ú. n. «materialista» hajlamosnak mutatkozott arra,.

Materialista kultúrákban gyakran hallani azt a nézetet, hogy az istenkeresésnek és Isten megismerésének fő motivációja a félelem. Valójában ennek az ellentéte igaz, mert a félelem bezárja az ember szívét, és a szellemében nem jön létre az a bizalom, az a hit, amely által megnyílik Isten előtt. ;A félelem és a hit egymást kizáró valóság A materialista szemlélet szerint a halál a végső lezárás, utána semmi nincs. A teista felfogás pedig különféle túlvilági életet vázol fel. ennek ellentéte pedig a vallástalanság. (6.1.40.) Az ember az ebben az életében elkövetett vallásos vagy vallástalan cselekedeteinek arányában élvezi vagy szenvedi el. Vedd meg a TeszVeszen egyszerűen, akár regisztráció nélkül: (meghosszabbítva: 3057599993)Feuerbach.A... - Egyéb társadalomtudomány - Társadalomtudomány - Köny Kapunyitási pánik vagy csak elvagyodas a materialista mókuskerétől? Figyelt kérdés. 26 eves vagyok, mester diploma félév múlva várható már elkezdtem dolgoznia. jó szektor, normális fizetés (persze közel sem annyira jó, mint az okj szakmunkások milliós keresetei) lehet epitgetni a karriert. de szoktam arra gondolni, hogy most. - ezt a ~ érthetik meg: éretlen, materialista és hitetlen természetű embernek nem való az asztrológia, akár, mint lélekgyógyászat ami csak a ~ számára való; ellentéte az exoterikus, ami a kivül állók, a be nem avatottak számára való. Állítólag a régi görög vallási szektákban használták először e.

Könyv: A dialektikus materializmus - G. F. Alekszandrov, Tábor Béla, Varga Dénes | A dialektikus materializmus' című munka magyarnyelvű kiadásával.. Beküldte: Sz.Zsofia 13. Madách: Az ember tragédiája A mű 1859 és 1860 között született. Keletkezésének ideje is már sokat elárul. Egy csüggedő-kor végén és egy reménnyel telibb kor hajnalán íródott, ebből adódik ambivalens eseménysorozata: a pesszimista lefolyás, optimista befejezéssel. A súlyos vereséget szenvedett szabadság harc, a lelki-világnézeti válság a. A monizmus lehet materialista vagy idealista. Szűk értelemben a pluralizmus a filozófia filozófiai fogalma, a monizmus ellentéte, amelyben sok egyenértékű független entitás létezik, amelyek egy bizonyos kezdetre egyáltalán nem redukálhatók, mondhatjuk, hogy közvetlenül egymással szemben, radikálisan eltérőek

  1. A hívők és az ateisták vitájának történetét földolgozó sorozatunk első két részében történeti összefoglalót nyújtottunk, és öles léptekkel eljutottunk az ókortól egészen a 19. század végéig.Ekkorra a tudományos felfedezések megingatták a korábbi vallási elképzelést a világ keletkezésével és az ember teremtményi mivoltával kapcsolatban
  2. Eladó feuerbach.a materialista és az idealista szemlélet - (meghosszabbítva: 3064372982) - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
  3. isztikus; Móricz embere aranyból és sárból van egybegyúrva. A sárból

Materiális ellentét

4/8 Coltrane, Scott (1998) The Social construction of gender and family, in: Gender and Families, Sage, London, Chapter 1. pp.1-24, Regulating families and gender, chapter 6. pp.132-16 mandadb.h 2012. A marxi történetfilozófia alapvonásai (A német ideológia alapján).Az elidegenedés, a tőkés termelést megelőző tulajdonformák, a munkamegosztás, a felhalmozás és az eredeti felhalmozás elemzése Marxnál Scribd is the world's largest social reading and publishing site

Mi is a materializmus alternatívája

Történelmünkre és kultúránkra gyakran az iskolában elsajátított és a közgondolkodásba beivódott materialista szemlélettel nézünk, mely szerint a történelem mozgatórugója társadalmi osztályok ellentéte és szüntelen harca. Helyesen tesszük ezt, vagy kételkednünk kellene?. A naturalizmus emberkoncepciója általában természeti-materialista és determinisztikus; Móricz embere aranyból és sárból van egybegyúrva. A sárból mindig felcsillantja az aranyat. Nincs író, aki annyira tudna lelkesedni emberei anyagáért, s úgy szeretné a teremtő, a harcoló, a nagyranőtt embert Ez az ember lehet materialista, ateista, de lehet hogy istenhívő, de nem a szó igazi jelentésében. A nem anyagias gondolkozású ember: Az előző ellentéte. Tudja, hogy az anyagi javakon kívül létezik más érték is a földön kontingencia (a lat. contingens, 'esetleges' szóból): esetlegesség, a →szükségszerűség ellentéte. - 1. a hétköznapi életben események előre nem láthatósága (→véletlen).- 2. a természettudományokban: a) Egyes események ~ja azt jelenti, hogy megvalósulásuk nem egy, hanem több hatásra, végső soron a term. egészére vezethető vissza OktatóinkMinden tanárunk járja a Lélekfejlődés tudatos Útját, és képzéseinkben az Omniverzum Szellemiségéban tanítanak. Az Omniverzum Szabadegyetem tanári kara tudatosan járja a fejlődés útját.Mindannyian Tanárok és Tanulók is vagyunk. Nem csak az Élet Iskoláját járjuk, hanem a tudatos Szellemi Utat is. A Szellemi Törvény kimondja, hogy tudatosan tanulj, fejlődj.

A végső valóság talán az első olyan mű, amely áthidalja a materialista, az idealista és az ezoterikus világnézet közötti szakadékot. Tudományos eredményeink, képességeink és élményeink felülvizsgálata után tarthatatlanná válik az az elképzelés, miszerint gondolatainkat az agy hozza létre, és tarthatatlanná válnak. szárszói ellentéte 1943-ban a népi mozgalom legfontosabb eseménye az augusztus 23. és 29. között rendezett szárszói Magyar Élet-tábor volt. A református Soli Deo Gloria Szövet - Ennek a szociológiának a materialista elmélet a filozófiája, dialekti

Dialektika - Wikipédi

1. RÉSZ: Hit Ebben a mostani sorozatban a három isteni erényről fogunk elmélkedni. Ezek a hit, a remény és a szeretet. Ha teljességében próbáljuk szemlélni az erényeket, akkor rájöhetünk, hogy a keresztény ezoterikában hét erényről szólnak. A négy emberi erényről (igazságosság, mértékletesség, bátorság, bölcsesség) már a 2000. novemberi számban írtunk Nullius: Az nem világos, hogy a materialista felfogás mitől tudományosabb, mint a teista. Szerintem egyik sem az Janika: Ez egy izgalmas kérdés. Nem tudom mi ennek a kijelentésnek a forrása. Aki ilyent állít, az nincs tisztában azzal, hogy mi is a tudomány A halál materialista megközelítése meglehetősen lehangoló, nyugtalanító. Egyfelől nem nehéz elképzelni egy idealizált túlvilág létezését, másfelől szinte lehetetlen a halállal bekövetkező abszolút megsemmisülést elfogadnunk. Az életnek nincs ellentéte. A halál ellentéte a születés. Az élet örök. (Eckhart. Itt egészen tisztán érvényesül a tézis és az antitézis ellentéte. És ekkor a kunyhóból kilépve megjelenik Éva, mint a realitás, azaz a szintézis képviselője; a Nő, aki a maga szelídségével, esendőségével képes lecsillapítani az indulatokat, képes visszatéríteni az idealizmust a valósághoz, de oly módon, hogy. Sűrű ellentéte 5 betű Akik hallottak valamit erről, de voltaképpen nem ismerték a lényegét, materialista szemléletükkel kiderítették, hogy a 666-os szám betű szerinti megfelelője Néró, vagy Néró császár Academia.edu is a platform for academics to share research papers Bevezetés 5. 1. A kommunikáció fogalma és.

Anyagi civilizáció. Mindabból, amit eddig elmondtunk egyértelműen kiderül, hogy teljesen jogos Kelet részéről a vád, miszerint a modern nyugati civilizáció merőben anyagi jellegű; csak anyagi irányban bontakozik ki, és akárhonnan nézze is az ember, előbb-utóbb szembekerül a materializálódás közvetett vagy közvetlen következményeivel A materializmus nem egy hit, hanem a hit ellentéte, hiszen definitíve a hit elkerülésére való törekvés. Ezért van esélye az igazságot közelíteni. Mert vizsgál, tapasztal, valószínűsít - és amennyire lehetséges, bizonyít. A hívés elkerülése nem a hit egyik fajtája, hanem a hit ellentéte Az óda középső része a harmonikus jövő látomásával zárul, mely mindenben ellentéte a korábbi szakaszoknak: ott a szív, itt az 'elme' a főszereplő, ott a pusztítás, itt a teremtődés, megvalósítás az eredmény. A ' történelmi materialista óda' olyan filozófiai költemény, melynek gondolatrendszere egy.

Intuitív ellentéte. Nem lehet azzal vádolni, hogy misztikus, metafizikai hókuszpókusszal - mint nevezi sok materialista szemléletű ember azokat a jelenségeket, melyeket nem képes társítani egy. Az intuitív elemzés módszerei a szemlélés befogadó attitűddel (a szabad benyomások módszerét alkalmazva, vagy előre megadott. vánom kapcsolatba hozni. Általában elismert mind a materialista, mind az idealista tudományok részéről, hogy az emberben, tudatában élnek erkölcsi A jogszolgáltatás nem eleve ellentéte az igazság szolgáltatásának. Ellenkezőleg, általában keresi egyik a másikkal való összhangot. Kérdés, hol va Két olyan könyvvel folytatom a szubjektív élménybeszámolót, melyek a darwinizmust világképpé formálva jelenítették meg számomra. Az első Géczy Barnabás magyar paleontológus Lamarck és Darwin c. könyve, mely 1982-ben a Magvető gondozásában (a gyorsuló idő sorozatban, aki még emlékszik rá) jelent meg. A könyvet akkori áron viszonylag drágán, 12 forint.

Mi a transzcendens jelentése? Dharma, spirituális

A képregény műfaj megengedi, hogy bármi és annak ellentéte is megtörténhessen. Léteznek a miénkkel párhuzamos univerzumok, amelyekben rendkívüli adottságokkal és high-tech kütyükkel bíró jók és gonoszok, rendfenntartók és ellenségeik vívják kozmikus csatáikat. Ez a filozófia mind a materialista, mind a vallásos. Nácizmus: interpretációk Totalitarizmus-elméletek (a sztálinizmusra is vonatkozik) a régi diktatúrákhoz és az autoriter rsz.-ekhez képest nagy minőségi különbség (terror, tömegmanipuláció, indoktrináció, pártállam, titkosrendőrség stb.) a 20. sz. fő ellentéte nem a kap. és a szoc., hanem a totális dikt. és a dem. vezett materialista felfogásával,6 holott a kapitalizmus szellemének fogalma - mint alább érvelni fogok - éppen annyiban nemcsak nem ütközik, hanem rokon Marx tőkeértelmezésével, amennyiben sajátos értelmében tényleg hegeli alapo materialista ateizmussal, amely különböző koroknak mindig banális jelensége volt, s nem érdemel különösebb figyelmet. Elveiben - azt nem mondanánk, hogy eredményeiben is - teljes ellentéte a reményt vesztett ateizmusnak is. De vigyázzunk, nem elégedhe tünk meg azzal sem, hogy kritikai ateizmusnak nevezzük Itt tetten érhetjük Nietzschét, amint a hagyományos értékszinten alkalmazza az igazság fogalmát. Felháborodva konstatálja, hogy a nő ezt keresi: de hisz nem is keresheti, nem az ő dolga, nem érthet hozzá. Ebben a kontextusban a hazugság, látszat mint az igazság ellentéte negatív szerepet kap, a nő az értéktelent képviseli

A valóság ezzel szemben, azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, ennek szöges ellentéte. A mai emberek túlnyomó része bármi mást fontosabbnak tart a lelke csiszolásánál. Még egy ránc vagy egy nagyobb számla miatt is jobban aggódik, mint azért, milyen rezgéseket rögzít majd Élete Könyve A mai kérdések - Bibliai válaszok sorozat előző részeiben a valódi boldogság útjának keresésével, a Szentírás egyedülálló voltával és az aggodalmaskodó lelkület leküzdésével foglalkoztak ezek a kis írások. Reményeim szerint a mostani részben is egy sokak számára fontos és érdekes kérdést érintünk polgári társadalom lényege nem az érdekek összhangja, hanem az érdekek ellentéte. Marx megmutatja, mennyire szükségszerű a polgári gazdaságtani elméletben az a felfogás, hogy a tetéseit) kritizálja a kérdésfeltevés materialista megfordítása útján, hanem bírálatnak vesse alá.

Közgazdaságtan és spiritualitás Dodó Sapien

annak, hogy 1910 és 1919 között itt működött a híres-hírhedt ateista-materialista diákegyesület, a Galilei Kör. 1990-ben kalapáccsal verték le a Galilei Kör Anker közi ellentéte. Amellett érveltem, hogy Erdei Ferenc kettős (valójában hármas) társadalom Az amerikai frontvonalbeli orvosok ( AFLDS ) indítványt nyújtottak be az amerikai kerületi bírósághoz Alabama északi körzetében, amelyben ideiglenes visszatartó végzést kértek a sürgősségi felhasználási engedély (EUA) ellen, ami engedélyezi a COVID-19 vakcinák alkalmazását 16 év alatti gyermekeknél Vízöntő Lilith és Sárkányfarok. A negatív Vízöntő nappal, valamint a Vízöntőben álló Lilith-tel és Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleset- és betegséghajlamai, a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai. Hirdetés. A Vízöntő, az egyetemes törvényekben megtestesülő teljes lét. A könyv velejéig materialista röpirat benyomását keltette. Itt a materialista kifejezésen tudományos materializmust értek, olyan vallástól, hanem épp az ellentéte annak. Ugyanis, ha a vad társadalmak megfigyelõi által leírt õsi rítusokra és babonás félelmekre a vallás kifeje Sokszor a nagyon materialista halottaknak kell némi segítség, hogy el tudjanak menni, ezért ha privátban megadod a nevét, és fényképét, akkor elmondok érte egy imát, ami ártani nem árt, de lehet hogy segít neki

Mindez tökéletes ellentéte annak, ami a győztesek világában, a zsinatnak lelki lázadást kellett volna hirdetni a materialista elidegenedéssel szemben, legyen szó kapitalizmusról. Sigurney Weaver tökéletes ellentéte a de Niro által megformált mentalistának: a méltósággal öregedő színésznő jól érzékelteti a kemény külső alatt az érzékeny, sebzett lelket, és az ominózus, a nézőt félrevezető gyógyszerhez sem nyúl a vásznon túl hangsúlyosan. Cillian Murphy-t nálunk először a Reggeli a.

Az oktatásban szerzett tapasztalatok valószínűleg hozzájárultak ahhoz, hogy a populáris és elitkultúra ellentéte és ennek művelődéspolitikai, a társadalom demokratizálódására hatást gyakorló vonzatai ilyen jelentőséget nyertek ezen tudósok későbbi munkáiban. A cultural studies-hoz hasonló kritikai-materialista. Szabadságjogi kérdésekben Roddenberry a legszebb 60-as évekbeli polgárjogi mozgalmak szellemiségét vitte a Star Trek-be, a háború ellenesség, a hidegháború kritikája, a szólásszabadság pártolása, az egyén védelme az állammal szemben, a rasszok és nemek közt jogegyenlőség, de nem a mai túlkompenzáló, hanem a. A Professzorok Batthyány Köre húsvéti felhívásának két változata 100 évvel ezelőtt, hazánk hasonlóan nehéz helyzetében még a Magyarországi Szociáldemokrata Párt is a politikai ellentétek félretételére és nemzeti összefogásra szólított fel a Népszava címoldalán: »Az ország e helyzetében kétszeresen fontos, hogy összefogjanak azok az erők, amelyekre.

Monizmus - Wikipédi

Lássuk! Frederick von Anhalt herceg*, Gábor Zsazsa özvegye a Nemzeti Örökség Intézetével és a Magyar Hollywood Tanáccsal együttműködve a világhíres színésznő végakaratát teljesítve örök nyugalomra helyezi a díva hamvait szülőföldjén. Az ünnepélyes ceremóniára 2021. július 13-án, kedden, 10 órakor kerül sor. XIX. század materialista tobzódásaiért. Nem hittél, emher, az igaz Istenben, higyjél hát va­ kon a babonában! Nem kellett az Igazság. fénye, jó lesz most a pince sötétje, a babona vígan hancurozó patkány-hadával! A viIágáramlatoknak azonban nemcsak áldo­ zatai, hanem sebesültjei is vannak. Ez a haho A mai materialista alapon nyugvó társadalomszemlélet politikai, jogi és törvénykezési szokásai diametrális ellentétben állnak az archaikus közösségek szellemi hierarchiájával. Életrendjük azt a hierarchiát követte, amely minden tagozódás alapja. Miként a kaszt is hierarchia, csak az idők folyamán elveszítette. materialista és ökonomista gondolkodásmódból következtek. Az e téren igazságos és kifogástalan helyzet ellentéte a munkanélküliség, azaz a munkaképes munkavállaló emberek munkahelyhiánya. A foglalkoztatottság hiányát tárgyalhatjuk általában, vagy a munkának egy meghatározott ágában..

Ellentéte a banalitás, a filiszterség ― láthatják közeledését, ha kissé bátran szemlélik a világot. Mit hozott az újabb kor nagy, sok materialista gondolkodó áldásos kultúrája az embernek? A lélek mélyén banalitás, filiszterség rejlik. Ezeket csak a lélek nyitottsága, kitárulása győzheti le, ha. Ezért érthető módon az antropozófia ellentéte az a nézet, amely a tizenkilencedik század folyamán a természettudományos gondolkodásmód hatására, mint minden gnosztikus, megismerési törekvés ellentéte alakult ki. Szerintem a legerősebb materialista is vallásos ember, mert nagy általánosságban a vallásra vonatkozólag. kommunizmus (lat. communitas, 'közösség', communis 'közös'): egyenlőségen alapuló, kezdetleges társadalmi viszonyokat, utópiát, politikai filozófiát és/vagy mozgalmat, pártideológiát, de elsősorban olyan társadalmi rendszert jelölő szakkifejezés, mely az egyéni érdeket minden vonatkozásban alárendeli a közösségi érdeknek, legfőképpen a tulajdonviszonyok terén Cél a totális ellenőrzés. A nyugati világ túlságosan materialista. Jakuza kapcsolat. Kvantumfegyverek. 1. Az újfajta hullámok felfedezésének története . (ellentéte a vektor energiának) létezik, és ez az energia egyben minden fizikai valóság alapja.. Az emberek tömegei félelemből hozzájuk csatlakoztak... aminek végső szörnyű gyümölcse százmilliók halála és több száz millió ember szellemi megfertőzése lett, amely megnyilvánult a materialista, ateista gondolkodásban és a jobb oldaliak gyűlöletében

Új kérdések a XIX

Ahogy számolgatok, ez pont ellentéte a keresztény karácsonynak: nem a téli napfordulót ünneplik, hanem a nyárit. De ez csak az én materialista elméletem. Normális ember már nem kommentel sehol. 1 szavazat. A hozzászóláshoz be kell jelentkezni ( DieHappy | 2020. 12. 29., k - 20:31 · anyagi és szellemi világ is létező, a szellemi világ a magasabb rendű (az a mozgató) + létezik egy abszolút szellem (első mozgató, isten) ami fenntartja a világot (ellentéte: materialista szemlélet)

Más szóval, a művészeti esztétizálás a design eszközeivel való esztétizálás ellentéte. A design célja, hogy esztétikailag javítsa a status quo-t - hogy még vonzóbbá tegye. A művészet is elfogadja a status quo-t - de holttestként fogadja el, miután színtiszta képzetté fordította le Előfordulhat, hogy valaki nem ismeri, de ettől még nem változik meg, továbbra is érvényes marad Isten teremtésének egészére, és bizony csak az valódi, amit Ő teremtett. Az igazság túlmutat a tanuláson, mert túlmutat az időn és minden folyamaton. Nincs ellentéte, nincs kezdete és nincs vége. Egyszerűen csak létezik Zavarólag hatott egyrészt a mechanisztikus materialista felfogás, melynek materialista volta abban állott, hogy egy‑egy újabb jelenséget mindig egy‑egy újabb imponderabiliummal hozott kapcsolatba (hőanyag, elektromos és mágneses fluidum stb.). A zavar másik forrását az erőfogalom idealista értelmezésében kell látnunk

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

  1. Egyik szerint sem vizsgálható a tudat materialista, tudományos eszközökkel, hiszen a lényege pont a szubjektivitás, így soha nem lehetünk biztosak abban, hogy másoknak is van-e tudatuk, ezért azt A két elmélet szinte ellentéte egymásnak James - ha a test állapota nem követné a percepciót
  2. A materialista nyugati filozófiának (ahogy hibásan nevezik) sikerült hasznot húznia ebből a metafizikai (tapasztalatok határán túli) tantételből. Még fizikai tudomány is, a kémiával az élen, az utóbbi időben figyelmét az első állításra fordította, és afelé törekszik, hogy megcáfolhatatlan adatokkal a primordiális.
  3. tegy a melankólia szimbólumaként, közös nevezõjeként szerepel a versben. A harmadik versszak harmadik sorában ezt egyértelmûvé is teszi a költõ: nem a halált szereti, hanem annak csak játszi mását. a kapitalista-materialista világ.
  4. A reklám a szeretet ellentéte. Mindent ígér, de nem nyújt semmit. A reklám a fogyasztás vallásának katekizmusa, bárgyú képi világa, hitvallása. Úgy árusítja nekünk a boldogságot, ahogy az egyház hajdan a búcsúcédulákat, kirobbantva ezzel a reformációt. Hamis ígéretekkel, akár az ámenekkel megtűzdelt versfüzérekben

Egyben azonban azt is kiolvasom, hogy bizonyos fokig mechanisztikusan materialista módon fogja föl a szocializmushoz való eljutását a társadalomnak. De ha irója nem szocialista, ugy mindez azt mutatja, hogy a polgári felfogásu iró is arra kényszerül, hogy szocialista módon szemlélődjön, ha valóban érvényes müvet akar alkotni Mély ellentéte. A mélynek az ellentéte a sekéy. pityergésnek (kicsit szomorú) mosolygás (kicsit vidám) idén-máskor (esetleg tavaly, vagy jövőre, de általános ellentéte nincs) szögletes - kerek/lekerekítet Ellentétes jelentésű szavak (antonimák) Főként melléknevek: alsó - felső, belső - külső, drága - olcsó, édes - keserű, enyhe - zord, érdes - sima Az űr: Materialista szemlélet, mely szerint Ádámot anyagi mivolta is a Földhöz köti: (13.szín) Ádám Lucifer segítségével az űrben repül. Ki akarja tépni magát az emberi sors földi megkötöttségéből: a természeti végzet elől a térbe menekül. Elvágyódik a Föld köréből, de vissza is sírja azt, fáj tőle elszakadnia