Home

Konstruktív emlékezet

Konstruktív emlékezet Az emlékezeti konstrukció kidolgozott gondolata a pszichológia történetében F. C. Bartlett nevéhez kapcsolódik, aki 1932-ben megjelent Emlékezés című művében a séma empirikusan alátámasztott elméleti fogalmával ajándékozta meg a pszichológiát A rekonstruktív emlékezet I. rész: Kérdések hatalma 03 ápr. Az, hogy nem ez történt, annak köszönhető, amit a szaknyelv az emlékezés (re)konstruktív, vagyis újraépítő jellegének hív. Egy eseményre visszaemlékezni leginkább egy építkezésre hasonlít, ahol az emléket darabonként összerakjuk, felépítjük, vagyis.

Általános pszichológia 1-3

 1. Az emlékezet konstruktív folyamat, amely révén képesek vagyunk a tanulás hatásainak megtartására. Ebben a folyamatban három részképesség működik közre: Megjegyző képesség (kódolás): e tekintetben fontos a terjedelem, vagyis hogy hány elemet tudunk megjegyezni és ez a megjegyzés mennyire pontos és gyors
 2. (Re)konstruktív emlékezet - Sir F.C. Bartlett séma koncepció: szervezett struktúra,amely magában foglalja a világ bizonyos aspektusaival kapcsolatos tudásunkat és elvárásainkat Az emlékezés, Cambridge University Press, Cambridge, 1932 Szellemek háborúja c. indián mese - ismételt felidézés módszer
 3. tázat eredményét látja
 4. t az alulról felfelé irányuló folyamatok) kiegészítés, események magyarázata, vágy a világ megértésér
 5. Konstruktív emlékezet • A ~ a világ megértésére irányuló szükségletünkből fakadó melléktermék. • Emlékeink folyamatos, az elvárásainkon és az ismereteinken alapuló konstrukciós és rekonstrukciós műveletek eredményei => szisztematikusan távolodnak el az objektív valóságtól => Emlékezeti rekonstrukci
 6. t lehet, jöhetnek majd az emlékek. Ezt soha ne használjuk saját magunk.
 7. Ez a weboldal sütiket(cookie) használ. Az oldalon való böngészéssel Ön engedélyezi számunkra a sütik használatát. További információ

A rekonstruktív emlékezet I

 1. konstruktív emlékezet: III. Hosszú távú memória . néhány perces időtartamtól élethosszúságú időtartamig, önéletrajzi emlékezet - gyakran a személyes élményeket vizsgálják, kölcsönhatások a kódolás és előhívás között. 1. Kódolás. A jelentés kódolása.
 2. Bartlett és a sémaelmélet Sir Frederick Charles Bartlett (1886-1969) a kísérleti pszichológia egyik legnagyobb úttörője. Nevéhez fűződik a (re)konstruktív emlékezet és a séma koncepciója, melyet Az emlékezés című korszakalkotó művében tárgyal. Abból a feltételezésből indul ki, hogy az emberek már meglévő sémákba, azaz mentális keretekbe illesztik be az új információkat
 3. t egy videó, hanem
 4. EMLÉKEZET A jelenre korlátozott lét életképtelenné tenné az embert. Title: 1. dia Author: Bársony Tamás Last modified by: barsony Konstruktív emlékezet Az emlékezés egyéni sajátosságai Az emlékezés hibái és zavarai Az emlékezet fejlesztése.
 5. Érvelés, tárgyalás, meggyőzés 4. óra Egyensúlymodellek Észlelés és emlékezet Csordás - Geng - Szab
 6. Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus konstruktív emlékezet kísérlete). 2.5. Kognitív képességek A tanulást befolyásoló képességek: A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gon-dolkodás, analógiás gondolkodás, problémamegoldó gon-dolkodás

1.5.8 Az emlékezet fejlesztése 31 1.5.9 A konstruktív emlékezet 33 1.6 A tanulás 33 1.6.1 Klasszikus kondicionálás 34 1.6.2 Operáns kondicionálás 35 1.6.3 Belátásos tanulás 37 1.7 A gondolkodás 38 1.7.1 Fogalomalkotás és kategorizáci. Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus konstruktív emlékezet kísérlete). 2.5. Kognitív képességek A tanulást befolyásoló képességek: A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gondolkodás, analógiás gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás

10.1.2. Az emlékezet típusai - JGYP

Általános pszichológia 1-3. - 2. Tanulás - emlékezés - tudás írta Csépe, Valéria, Győri, Miklós, és Ragó, Anett Kiadás dátuma 2007-200 Pszichológia középszint 1711 írásbeli vizsga 3 / 12 2017. október 19. Név:.. osztály:.... Életpályája [szerkesztés]. Frederic Charles Bartlett egy középosztálybeli angol család második gyermekeként látta meg a napvilágot 1886. október 20-án

emlékezet konstruktív természetét, melyben a múltbeli esemény magja egy ténylege- sen bekövetkezett történés, azonban a történet hirtelen olyan fordulatot vesz, amely- nek nincs valóságalapja, jóllehet az emlék felidézője mégis valóságosként éli meg Következtetés: Az emlékezet nem reproduktív, hanem konstruktív Egy emlék nem egy helyen reprezentálódik az agyban, hanem a különböző elemek különböző helyeken tárolódnak (constructive memory framework; Schacter, 1998) Az epizodikus emlékezet lehetővé teszi a jövő elképzelését Schacter & Addis (2007) Kollektív emlékezet (egyéni emlékezet és generációs identitás, kommunikatív és kulturális emlékezet, csoportok emlékezete és torzítások, a nyelv szerepe az emlékezésben) (konstruktív és destruktív konfliktus, Glasl-féle konfliktus szakaszok, Thomas és Kilman konfliktus kezelési modellje, a konfliktusok költségei a. Kidolgozott tétel 8 emlékezés három alaptétel az emlékezet három részre bontható fel: kódolás, tárolás, előhívás szakasza rövid, illetve hosszú idejű tárolás

A Nemzeti Emlékezet Múzeumának megújult kiállítása emléket állít legnagyobbjaink nemzeti összetartozást erősítő gyászünnepségeinek, ugyanakkor bevezet a századfordulón virágkorát érő, jövedelmező üzletág, a temetkezési vállalkozás kulisszatitkaiba is. A magyar konstruktív - geometrikus művészet. Érdekes módon éppen az emlékezet plaszticitása az, ami arra mutat rá, hogy konstruktív vagy szelektív az emberi emlékezet. Hajlunk arra, hogy olyan dolgokra emlékezzünk a múltunkból, amelyek a jelen önelképzelésünket megtámogatják. Ez nemcsak egyéni szinten, hanem csoportszinten is működik 2. A téves emlékezet eredete. Számos paradigmát kifejlesztettek, amelyekben az emberek élesen emlékeznek olyan eseményre, ami valójában meg sem történt. Az emlékezés konstruktív természetét paradigmákon keresztül be lehet mutatni

Nem az emlékezet maga idézi elő a változást, hanem mindig egy társadalmi vagy politikai keretnek kell felépülnie. Aleida Assmann több kötetet szentelt a történelmi, a társadalmi és a személyes emlékezet kutatásának. Interjú egy budapesti emlékműprojekt apropóján Hevesi Judit: Kollektív emlékezet és holokausztmúlt Kovács Mónika szakszerű kötete a maga józan tárgyszerűségével, ismeretgazdag átlátásával, módszeres oktatási javaslataival értékes hozzájárulás a kollektív emlékezet tanulmányozásához és konstruktív 2.2. A személyes emlékezet konstruktív felfogása. Az emlékezés a mindennapi társas helyzetek alapvető rítusa. Az emlékezés gyakorta emlékeztetés. Hétköznapi tapasztalatunk, hogy a múltbeli események, élmények felidézésének, illetve felidéződésének számos kiváltó oka lehet Mind a téri emlékezet (pl. Bird és Buress, 2008), mind a relációs emlékezet (pl. Cohen és Eichenbaum, 1993) kapcsán a hippocampus kiemelt szerepéről számolnak be a kutatások. Mindemellett az epizodikus binding specifikus és szisztematikus vizsgálatát csekély számú kutatás vizsgálta

Kovács Mónika szakszerű kötete a maga józan tárgyszerűségével, ismeretgazdag átlátásával, módszeres oktatási javaslataival értékes hozzájárulás a kollektív emlékezet tanulmányozásához és konstruktív alakításához. Hunyady György szociálpszichológus, akadémikusKihangosítja, mások számára is elérhetővé teszi egy olyan egyetemi oktató nézeteit, aki. tárgyat kívánja megérteni. A mneomohistórát az emlékezet konstruktív, illetve torzító e6ektusai érdeklik; tekintetbe veszi a múlt ambivalenciáját - a múltat mint tudatos vá-lasztást és mint öntudatlan terhet, nyomon követve az emlékezet akaratlagos és önkén-telen ösvényeit. 11 2 I. Az emlékezet természete II. Az emlékezet felépítése I. Rövid tává memória és jellegzetességei II. Hosszú távú memória -procedurális, szemantikus epizodikus III. A felejtés öt magyarázata IV. Az emlékezet torzításai -illúziók az emlékezeti működésben, re konstruktív működés I. Sémák és.

Legjobb telefon | nem tudja, hogyan vásárolja meg a

Pszichológia - 12. hét - sulinet.h

Tehát ugyanaz a szempont másként működik az egyes kötetek tárgyalása közbenn. Így például, noha az emlékezés már a Héjban nem annyira rekonstruktív, mint inkább asszociatív logikájú tevékenységnek minősül (a konstruktív emlékezet pedig ezutána z 1972. szeptemberig egyöntetűen jellemzi az Oravecz-műveket), a. Konstruktív emlékezet: 321: Piaget gyerekkori története: 321: Az emlékek bevésésének kontstruktív folyamatai: 322: Esemény utáni emlékezeti rekonstrukció. Ezek közül 29 új alkotás és 13 rekonstrukció. Ekkor már nagy számban jelennek meg a kifejezetten Trianonnak dedikált emlékművek, hiszen a 42-ből 15 országzászló és 27 Trianon-emlékmű. Az elmúlt évtizedben, 2010 és 2019 között készült a három évtized 171 alkotásának 70%-a, kereken 120 mű

iskola-elokeszito - Módszerkocka

Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus konstruktív emlékezet kísérlete). 2.5. Kognitív képességek A tanulást befolyásoló képességek: A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gon Poszthipnotikus amnézia: a személy nem emlékszik arra, hogy mi történt vele a hipnózis alatt, de amennyiben. Az emlékeink valójában nincsenek sehol. Horváth Bence. tudomány. 2016 július 16., szombat 23:48. Emberemlékezet óta próbálja megfejteni az emberiség, hogy hogyan működik az emlékezet. Olyan kérdésekre keressük a választ évezredek óta, mint hogy miért lesz valamiből emlék és miért felejtünk el fontosnak tűnő dolgokat. Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus konstruktív emlékezet kísérlete). 2.5. Kognitív képességek A tanulást befolyásoló képességek: A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gon-dolkodás, analógiás gondolkodás, problémamegoldó gon-dolkodá A konstruktív tanulási koncepció szerint a hatékony matematikatanulás önszabályozó, szituációs és együttm űköd ő, ahol a tanulót a környezettel való együtthatás során figyelmesen és erőfeszítést igényl ően vonjuk be emlékezet, feladattartás, feladat-megoldási sebesség . KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD, I. ÉVF. 2015/2. a feltáró elemzés is konstruktív résztvevője lehet a közös, 21. században érvényes identitás megteremtésének. Lieux de mémoire (Az emlékezet helyei) olyan szakavatott munka, amely ma is aktuális kérdéseket vet fel a múlt megkonstruálásáról, régió és haza, helyi lakosság és nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás.

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Ege Az emlékezet nem csalhatatlan, s mivel konstruktív, a tanulás különböző formáinak eredményét sokféleképpen, de tudományos alapokon jól érthetően és magyarázhatóan határozza meg. Az új tanulás - s ez az aktív tanulásra igaz - a játékhoz hasonló neurobiológiai változásokhoz kapcsolódik, így például jelentős. Szénási Miklós - Heller Zsolt: Erre jöttünk; Gólya György képeivel Déli sor, István út. Az olyan, hazánk minden táján oly nagy biztonsággal szorongatott, poétikai szempontból is már-már túlreprezentált Debrecen-képek mellett, mint a Nagytemplom, a Debreceni Református Kollégium vagy akár a Csokonai Színház, az említett fogalmak, utcanevek sejtelmesen eltörpülnek.

Emlékezet, tétel doksi

emlékezet irányából megközelítve a kérdést, László, Ehmann és Imre (2002) a magyar történelmi reprezentációk feltárását tűzték ki célul. A pozitívan és negatívan értékelt történelmi eseményeknek a jellegzetes egymásutánisága alapján felvázolható a magyarság történelmi pályája (László, 2005). Az epizodikus emlékezet jellegzetesen autonoetikus fenomenológiája azzal is együtt jár, hogy amikor emlékszünk, nem pusztán felidézünk egy múltbeli ese-ményt, hanem tudatában vagyunk annak is, hogy éppen ezt tesszük. Az epizodi-kus emlékezet tehát metareprezentációs természetű, minthogy az emlék repre való asszimiláció konstruktív folyamat, nem egyszerű hozzáadása az ismereteknek. Bartlett szerint az emlékezés egy rekonstrukciós folyamat nem pedig egyszerű felidézés. AZ EMBERI ELME KOGNITÍV FELÉPÍTÉSE: EMLÉKEZET STRUKTÚRÁ Maradjon bejelentkezve. Belépés. Regisztrálo Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben Megfigyelés és következtetés_CS6.indd 1 2016.01.04. 13:34:4

A világkép fejlődése — a geocentrikus világkép abból a

Vidéki színházaknak, szabadtéri színpadoknak és az MTV-nek is számos tervet készített. Mind a hagyományos, mind a modern szerkezetű színházakban a térszínpad díszletmegoldásait kutatta konstruktív színpadképeivel, fényeffektus-rendszereivel Régikönyvek, Kovács Mónika - Kollektív emlékezet és holokausztmúlt - Kovács Mónika szakszerű kötete a maga józan tárgyszerűségével, ismeretgazdag átlátásával, módszeres oktatási javaslataival értékes hozzájárulás a k..

* Emlékezés (Pszichológia) - Meghatározás - Online Lexiko

Az emlékezet típusai és biológiai alapjai 223 Rövid távú memória 225 Hosszú távú memória 231 Vitatott kérdések: A memória konnekcionista modelljei 236 Implicit memória 239 Vitatott kérdések: A gyerekkori amnézia 240 Az emlékezet fejlesztése 243 Konstruktív emlékezet 24 Tudatosság, emlékezet, érzelem és nyelvtanulás 135 galom keletkezésében a hatvanas évek végén konstruktív szerepe volt annak a nagyon határozott felismerésnek, hogy felnőtt tanulás csak tudatossággal kí-sérve lehetséges. Ezt az elvet számos kísérleti anyagra alapozva William Brewe A pszichológusok sokat foglalkoznak az emlékezet természetével, és a hétköznapi nyelvezet számára talán eufémisztikusan úgy fogalmaz a tudomány, hogy az emlékezet konstruktív természetű, magyarán nem egyszerűen felidézzük, ami megtörtént velünk, hanem a valós nyomokból kiindulva újraalkotjuk az emléket. Új filmet forgatunk, aminek rendezésébe beleszól. konstruktív törekvések központja és gyűjtőhelye, amely nevelési módszerei és az Salvador Dali: Az emlékezet állandósága (1931) FESTÉSZET S. 42 Salvador Dali: A polgárháború előérzete (1936) FESTÉSZET S. 43 Salvador Dali: Az égő zsiráf (1936-1937

konstruktív jelentése - Idegen Szavak Gyűjtemény

Az emlékezet: folytonosan aktiválódó tudáskincs, amely nemzedékek tapasztalataival javítja a mindenkori utódok életesélyeit, életminőségét. Emiatt veszedelmes a mának élés nagyképű és felelőtlen gyakorlata, amely a haladás álmitológiájának igézetében és a fogyasztás kultiválásában hátat fordít mindennek. Az emlékezet egy adaptív rendszer, ahhoz a környezethez alkalmazkodik, amiben éppen használjuk. Úgyhogy emiatt én nagyon nem aggódnék. Megint egy rossz metaforából indulunk ki: amikor azt mondjuk, hogy az emlékezetünk elromlik, arra gondolunk, hogy az emlékezetnek az a feladata, hogy jó sok mindent tároljon. Pedig nem így van Emlékezet fejlesztése (előadás+Atkinson pp. 329-333.) 13. Implicit memória: előfeszítés, klasszikus kondicionálás, készségek, ~ és amnézia (előadás+Atkinson pp.316- 14. Konstruktív memória: következtetés, esemény utáni rekonstrukció (előadás+Atkinson pp. 321-329.) 15. Motiváció: homeosztázis, alapvető. Stílus - Avantgard/szürrealizmus (1916-1945) A szürrealizmus a Dada folytatása. Szenvedélyesen kereste azokat a módszereket, amelyek segítségével az ember újra megtalálhatja a közvetlen életet, az ártatlanságot, a szabadságot. Úgy vélték, hogy az ember hamisítatlan, igazi énjét a tudatalatti világban találhatjuk meg

Pszichológia - 11. hét - sulinet.h

Pszichológiai alapismeretek Oláh Attila 2006 Bölcsész Konzorcium 0096-cimlap.indd 196-cimlap.indd 1 22006.07.14. 10:16:21006.07.14. 10:16:2 Konstrukció szó jelentése: Egy egész összefüggő részei, illetve ezeknek a részeknek az összekapcsolódása, egymásra épülő működése, ahogy az egész felépül, és aminek segítségével megvalósítja a célját; szerkezet tanulás. Az emlékezet típusai és biológiai alapjai. A rövid és a hosszú távú memória. Az emlékezet fejlesztése. Konstruktív emlékezet. 7. A gondolkodás és a nyelv, képzelet: A gondolkodás szerepe a megismerésben. A nyelv fejlődése. Gondolkodás, nyelv és kommunikáció. A társalgás logikája. A képzelet fajtái a gyermek kétdimenziós ábrát nem tud térben összerakni (konstruktív apraxia) nem tudja időben befejezni a mozgást, mert nem észleli megfelelően a tárgyak hozzá viszonyított távolságát (dysmetria) az emlékezet zavarai; a szórt figyelem, a gyenge koncentrálóképesség; a könnyű elterelhetőség, a rövidtávú figyelem.

Frederic Charles Bartlett - Wikipédi

Konstruktív emlékezet . Konstruktív emlékezet (BARTLETT) '32. Az emlékezés (Remembering) - cím: másként gondolkodik az emlékezetről, mint korábban (doboz - videókazetta) Pletyka (kultúra függő) Emlékek újraépítése, soha nem úgy emlékszünk az emlékekre, mint ahogy történt Tartalom Emlékezet (Ambrus Gergely) FÓKUSZ Pléh Csaba: Két klasszikus konstruktív emlékezetelmélet mai relevanciája: Bartlett és Halbwachs Csibra Gergely: Miért emlékezünk? K. Horváth Zsolt: Kollektív emlékezet, kollektív képzet, együttes élmény Amnézia fogalma: Részleges vagy teljes emlékezetvesztés. Okozhatja stroke, baleset okozta agysérülés, alkoholizmus, sebészeti beavatkozások

Hosszú távú emlékezet - Coggle Diagra

 1. tásának képessége, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a beszéd és a nyelvi fejlő-dés egyaránt fontosak (Polgárdi, Láz és Dékány, 2018) . A szenzomotoros funkciók és a kognitív fejlődés között szoros összefüggés tapasztalható, ezek összhangja nagy hatással van a tanulási képességekre
 2. emlékezet képezi az alapját a nemzeti identitás meghatározásának. Amennyiben a csoport története - ahogyan a magyar történelem is (ld. késbb részletesebben) - ismétld ve reségek és veszteségek, sorozatos történelmi viktimizációk mentén reprezentálódik, a kollektív identitás - csoportspecifikus, tartalm
 3. Frederic Bartlett, a kísérleti pszichológia meghatározó alakja, jutott arra a következtetésre, hogy az emlékezet konstruktív és rekonstruktív természetű, tehát az emlékezés során az események nem egyszerűen megismétlődnek, hanem újraalkotásra kerülnek. Az emlékezet folyamatai - kódolás, tárolás, előhívás - azt az.
 4. Emlékezet nélkül nem valósulh atna meg a gondolkodás sem. Az emlékezeti md ködés egy konstruktív (építJ jellegd ) folyamat, amelynek segítségével képesek vagyunk a tanulás hatásait megtartani. Az emlékezet fogalmával való ismerkedés során fontos megismerkednünk azokkal a rész képességekkel, amelyek szerepet játszanak
 5. él közelebb hozni a fenomenológia ilyen irány
 6. ek is? az emberi emlékezet (re)konstruktív: a híd nem csupán képzelt, de homokra épül. a pacing, a helyes lépték és ütem megtalálása hasznos - és csak egy eszköz a sok közül. Apr 6. day seventeen. 1. spoilt gentry

Rita L. Atkinson: Pszichológia (Osiris Kiadó, 1999 ..

Az epizodikus emlékezet kifejezést Endel Tulving alkotta meg 1972-ben, utalva a megismerés és az emlékezés közötti különbségtételre: a tudás tényszerű visszaemlékezés (szemantikai), míg az emlékezés olyan érzés, amely a múltban található (epizodikus) z emlékezet megváltozása (hipermnézia. vagy emlékezetkiesések; az emlékek a hangulat és/vagy élménymód hatására megváltoznak, átíródnak) t. agadás ás . disszociatív. mechanizmusok. a. gondolkodás formai és tartalmi zavarai (ambivalencia, beszűkült gondolkodás, kognitív torzítások, negatív preferencia vö 6. Önéletrajzi emlékezet . 7. Narratív emlékezet. 8. A tudás mentális reprezentálása: tudásszerveződés és tudáselsajátítás. 9. Az emlékeztetés mechanizmusa. 10. Észlelőrendszerek szerepe az emlékeztetésben. 11. A tudás szerepe az emlékeztetésben. 12. A műbefogadás mint emlékeztetés feltevés értékelés A figyelem. 7. Az emlékezet. Az emlékezet. Az emlékezet alapfolyamatai. Az emlékezeti tárak. Rövid távú memória (RTM) A hosszú távú memória (HTM) A felejtés. 29 1.5.6 A verbális tanulás és az emlékezet 29 1.5.7 A felejtés 31 1.5.8 Az emlékezet fejlesztése 31 1.5.9 A konstruktív emlékezet 33 1.6 A tanulás 33 1.6.1. Emlékezet, élmény, közösség. Szerző: A. Gergely András 2018-04-22. 2018-04-22 A. Gergely András. Lapozó. A történelem mint emlékmű szempontja, a saját társadalmában kutató etnológus feladattudata és a lokális beszélőközösség feltárható viszonya bomlik ki tények, narratívák és diszkurzív motívumok árnyalt.

A pszichológia tantárgy a Nemzetközi Érettségi programban

 1. t egy olyan HR-menedzser vagy akár csoportvezető, cégvezető.
 2. dennapi terei, a műveken szereplő építmények.
 3. megjelenik egy-egy önéletrajzi emlékezet-foszlány, egy-egy koragyermekkori emlék, a kapcsolatuk érzelmi befolyásán át, hangulatukba illeszkedően idéződnek fel ezek a tartalmak, s a gyógyítás során létrejövő emocionális élmény által változtatható, konstruktív, vagy szociálisan haszontalan, destruktív módszerekkel
 4. dig az emlékezet vizsgálatát egy nagyon jól körülhatárolt esemény vonásaina
 5. Az identitás változatai - Identitás, emlékezet, történelem című konferenciakötetről Boldog-Bernád István, Szabó P. Katalin, Tanos Márton (szerk.), Identitás, emlékezet, történelem A Doktoranduszok Országos Szövetségének Irodalomtudományi Osztálya által 2014-ben szervezett Identitás, emlékezet, tör..
A törvényi változások nyomában – szakmai műhelyMesehét az oviban - Módszerkocka

Minderre még rátesz egy lapáttal az emberi emlékezet természete. Bár egységes, általánosan elfogadott memóriamodell még nem alakult ki a pszichológiában, abban a legtöbb kutató egyetért, hogy az emberi gondolkodás alapvetően konstruktív természetű Kónya A. (2005) Tapasztalati élmény és emlékezeti tudatosság. (Az önéletrajzi emlékezet introspektív adatai.) In: Gervain J. Kovács K. Lukács Á. Racsmány M. (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest. 262-274. Kónya A. (2006) Az emlékezés konstruktív szemlélete A projekt címe: Együttműködésen alapuló konstruktív pedagógiai módszerek bevezetése a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskolában az esélyegyenlőség növeléséért. Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0218 1 Tájékoztató Egészségnapok szervezése egészséges táplálkozással összefüggő projektrő